אדנית פורחת לוטם צמחיה.jpg

פרויקטים בצמחיה טבעית

עיצוב: סטודיו שירלי זמיר

BOOKING.COM

צמחיה למשרד | אדנית בנויה

קקטוס טבעי באדנית אטומה

צמחיה בכדים למשרד

צמחיה בכדים משולבים בנגרות

כדים גדולים עם צמחיה טבעית

מקבץ כדים צמחיה טבעית

אדנית בנויה צמחיה טבעית

קקטוסים באדנית בנויה

כדים גדולים למשרד

כדים גדולים עם צמחיה טבעית

צמחיה טבעית בכדים

כדים עם צמחיה טבעית

מעצבת פנים: מעיין חיו

BeeWise Technologies

צמחיה באדנית בנויה בארונית

צמחיה טבעית באדנית בנויה בארונית

ביוויז טכנולוגיות

אדניות תלויות

צמחיה למשרד ביוויז

ארוניות אטומות לנזילה עם צמחיה טבעית

מעצבת פנים: מעיין חיו

רשות המיסים

צמחיה למשרדים רשות המיסים

חדר המתנה מוקף צמחיה טבעית

צמחיה למשרדי רשות המיסים

צמחיה טבעית בכדים ממוחזרים

צמחיה במשרד רשות המיסים

צמח סנסוירה באדנית אטומה

כד צמחיה למשרדים

כד חומר ממוחזר עם צמחיה טבעית

הפרדת חללים בצמחיה למשרדים - לוטם צמחיה.

אדניות בנויות כמחיצה בחלל

עציץ לשולחן המתנה

צמחיה טבעית למשרד | לוטם צמחיה למשרדים

עיצוב: סתר אדריכלים

חברת ברודקום

כדי בטון סנסוירה גלילית

צמד כדים בכניסה למשרד

כד סנסוירה משרד

פינה במשרד צמחיה טבעית

צמחיה למשרדים חברת ברודקום

צמחיה בכדים בםינת המתנה

כד עם צמחיה למשרד

כד אבן עם צמח סנסוירה

צמחיה למשרדים בארונות - לוטםjpg

מחיצה בין חללים באדניות בנויות על ארונות

כדי אבן צמחיה טבעית

רביעית כדי בטון עם צמחיה טבעית