top of page
אדנית פורחת גינת גג

פרויקטים בצמחיה טבעית

BOOKING.COM צמחיה טבעית במשרדי

עיצוב: סטודיו שירלי זמיר

צמחיה למשרד | אדנית בנויה

קקטוס טבעי באדנית אטומה

צמחיה בכדים למשרד

צמחיה בכדים משולבים בנגרות

כדים גדולים עם צמחיה טבעית

מקבץ כדים צמחיה טבעית

במשרדי חברת בוקינג.קום שילבנו סוגי צמחים שונים. במרכז המשרד בתוך אדנית בנויה שאטמנו נגד נזילות שתלנו קקטוסים זקופים. בנוסף עשינו מקבצי כדים גדולים ועגולים לצמחיה טבעית גבוהה, וכדים קטנים עם צמחיה טבעית על המדפים שיצרו יחדיו קיר ירוק

צמחיה טבעית במשרדי PALO ALTO NETWORKS

צמחיה טבעית באדנית אטומה

אדנית בנויה עם צמחיה טבעית

צמחיה למשרד בחבית

צמחיה טבעית בחביות קרטון דחוס

אדנית בנויה צמחיה טבעית

אדנית דלפק קבלה

במשרדי חברת התוכנה פאלו אלטו, אטמנו אדניות בנויות נגד נזילת מים ושתלנו צמחיה הידרופונית טבעית בהן. בנוסף יצרנו כדים גדולים מחביות קרטון דחוס ובהם שתלנו צמחיה מגוונת. מקבצי הכדים הגדולים מחביות הקרטון יצרו מראה יפיפה

אדנית בנגרות עם צמחיה טבעית משרדי קו מנחה

צמחיה טבעית באדנית בנויה
צמחיה טבעית באדנית בנויה
אדניות עץ אטומות עם צמחיה טבעית

אדנית בנגרות אטומה

במשרדי חברת קו מנחה אטמנו אדניות בנויות שנבנו בנגרות לפי הזמנת אדריכל ושתלנו בהם צמחיה טבעית. איטום נכון ימנע חשש לנזילת מים ומאפשר לגדל צמחיה טבעית בתוך אדניות מותאמות לחלל המשרד

צמחיה למשרדים - רשות המיסים רעננה

צמחיה באדנית אטומה

אדניות בנויות עם צמח סנסוירה

צמחיה למשרדים רשות המיסים

חדר המתנה מוקף צמחיה טבעית

הפרדת חללים בצמחיה למשרדים - לוטם צמחיה.

אדניות בנויות כמחיצה בחלל

במשרדי רשות המיסים ברעננה יצרנו אזור חיץ מצמחיה שנשתלה בפרטי נגרות. הצמחים מתאימים למשרד סגור לאחר שבצענו איטום מתאים לארונות. צמחי הסנסווירה יצרו הפרדה ירוקה ויפה לאזור הישיבה לקהל

צמחיה טבעית למשרד חברת ברודקום

עיצוב: סתר אדריכלים

כדים יוקרתיים למשרד

צמד כדים בכניסה למשרד

צמחיה למשרדים בארונות - לוטםjpg

מחיצה בין חללים באדניות בנויות על ארונות

כדי אבן צמחיה טבעית

כדי אבן יוקרתיים עם צמחיה טבעית

כדים גדולים מאבן בהם שתלנו צמחיה טבעית מיקמנו במשרדי חברת BROADCOM במקבצים. שילוב של מספר כדים גדולים יחד יוצר מראה עשיר במשרד. בנוסף שתלנו צמחיה טבעית במשרד בארוניות שאטמנו כך שנוצרה מחיצת הפרדה טבעית מצמחיה לאורך המשרד

חביות עם צמחיה טבעית - קניון ארנה הרצליה

חבית לצמחים

צמחיה טבעית בחבית מתכת

צמחיה בחביות מתכת

חביות צמחים קניון ארנה

חביות מתכת לצמחים

צמחיה בחבית מתכת שחורה

במתחם בילוי בקניון ארנה בהרצליה השתמשנו בחביות שחורות גדולות בתור כדים לצמחיה טבעית.  שתלנו מבחר צמחים המתאימים לגידול במקום סגור ויצרנו מקבצי צמחים

bottom of page