אדנית פורחת לוטם צמחיה.jpg

פרויקטים בצמחיה טבעית

מעצבת פנים: מעיין חיו

BeeWise Technologies

צמחיה באדנית בנויה בארונית

צמחיה טבעית באדנית בנויה בארונית

ביוויז טכנולוגיות

אדניות תלויות

צמחיה למשרד ביוויז

ארוניות אטומות לנזילה עם צמחיה טבעית

מעצבת פנים: מעיין חיו

רשות המיסים

צמחיה למשרדי רשות המיסים

צמחיה טבעית בכדים ממוחזרים

כד צמחיה למשרדים

כד חומר ממוחזר עם צמחיה טבעית

צמחיה במשרד רשות המיסים

צמח סנסוירה באדנית אטומה

צמחיה למשרדים רשות המיסים

חדר המתנה מוקף צמחיה טבעית

הפרדת חללים בצמחיה למשרדים - לוטם צמחיה.

אדניות בנויות כמחיצה בחלל

צמחיה לדלפק משרדי רשות המיסים

עציצים לפינות המתנה

עיצוב: סתר אדריכלים

חברת ברודקום

כדי בטון סנסוירה גלילית

צמד כדים בכניסה למשרד

כד סנסוירה משרד

פינה במשרד צמחיה טבעית

צמחיה למשרדים חברת ברודקום

צמחיה בכדים בםינת המתנה

כד עם צמחיה למשרד

כד אבן עם צמח סנסוירה

צמחיה למשרדים בארונות - לוטםjpg

מחיצה בין חללים באדניות בנויות על ארונות

כדי אבן צמחיה טבעית

רביעית כדי בטון עם צמחיה טבעית